Místa a termíny ZV teplokrevných klisen

Vážení chovatelé, přinášíme Vám seznam míst a termínů pro zkoušky výkonnosti klisen zapsaných v PK ČT (viz příloha). O tyto akce je také rozšířen kalendář akcí (http://www.aschk.cz/kalendar). Pro letošní rok je konání podmíněno účastí minimálně 5 klisen. Průběh ZV je popsán ve zkušebním Řádu PK ČT.