Seznam hřebců v elektronické podobě

Vážení chovatelé,

v letošním roce jsme se rozhodli zveřejnit v elektronické (.pdf) verzi podklady pro tištěný seznam hřebců plemen, pro která je ASCHK ČR uzaným chovatelským sdružením. Zároveň upozorňujeme, že se jedná o dokument, který se vyvíjí. Jsou zde zveřejněni hřebci jejichž majitelé požádali o oprávnění k plementibě do konce roku 2019.

Již jsme zaznamenali i několik chyb a tak by měl tento článek sloužit též jako doplnění původní verze a zároveň omluva dotčeným majitelům hřebců. Dodatky jsou zveřejněy po jednotlivých plemenech a jsou v nich uvedeni pouze hřebci jichž se "změny" týkají. Povětšinou se jedná o hřebce nově zařazené (PK ČT), nebo majitelů, kteří je nepřihlásili včas k plemenitbě. 

Obrázky: