SOUSTŘEDĚNÍ S MANŽELI PAVLISOVÝMI

Na poslední březnový víkend připravila Národní pony společnost (NPS) ve spolupráci se stájí U ryzáčka pro své členy, ale i zájemce z řad široké veřejnosti specializované soustředění s manželi Pavlisovými. Ti se s frekventanty věnovali zejména drezurní práci, jejímž cílem bylo co nejlepší zvládnutí drezurní úlohy NPS 2019, která bude v letošním roce premiérově vypsána na několika českých výstavách. Všechny dvojice, které měly zájem zdokonalit svůj jezdecký projev na překážkách, mohly absolvovat také skokovou hodinu s panem Zdeňkem Pavlisem. Nově získané poznatky a vědomosti pak mohou uplatnit nejen v klasických parkurových soutěžích, ale i v kombinovaných výstavních jezdeckých třídách Working Hunter Pony (WHP) na výstavách pořádaných NPS. Soustředění se zúčastnilo 10 pony a koní různých plemen.

Drezurní lekce probíhaly ve dvojicích a každá z nich začínala prací na dobrém uvolnění a zprostornění koní a poté byl výcvik přizpůsoben individuálním potřebám dvojice. Práce byla v obecné rovině také zaměřena na zlepšení aktivity zádě. Po prvním tréninkovém dni následovalo společné posezení s rozborem videonahrávek z odpoledního tréninku. Každou jednotlivou dvojici paní Michaela krátce zhodnotila, svůj výklad doplnila konkrétním videozáznamem, poukázala na nedostatky a doporučila, jakým způsobem dále pracovat, aby mohly být odstraněny.

Velký posun v jezdeckém projevu byl na jednotlivých dvojicích rozpoznatelný již v průběhu první výcvikové hodiny a ještě větší následující den, při hodině další. Ztuhlé koně se podařilo vhodnou prací správně uvolnit, „zabržděné“ koně rozhýbat a příliš hektické koně uklidnit. Náplní hodiny bylo procvičování jednotlivých cviků, zařazených do drezurní úlohy NPS. Někteří z účastníků soustředění zvládli absolvovat tuto drezurní úlohu již v závěru první výcvikové lekce. U většiny jezdců bylo zapotřebí poopravit sed a vysvětlit jim, jak mohou dosáhnout přiměřeného kontaktu a potřebného přilnutí, aniž by tím utrpěla kvalita pohybu koně. Velkým tématem, které se táhlo napříč všemi jezdeckými lekcemi, bylo jak správné používání pomůcek sedem a s tím související schopnost jezdců zpevnit a ovládat střed svého těla, tak vysvětlení správné posloupnosti ve výcviku koní, které jezdcům umožnilo pochopit, proč není možné vynechávat některé výcvikové fáze a přeskakovat tak s nepřipraveným koněm do vyšší jezdecké úrovně. V neděli si pak již všichni frekventanti zajeli výše zmíněnou drezurní úlohu, k níž obdrželi několik cenných rad.

Ve skokových hodinách s panem Zdeňkem se pracovalo na korektním jezdeckém projevu na parkuru, což zahrnovalo nejen volbu odpovídajícího tempa, procvičování korektních nájezdů na překážky, ale i správnou koordinaci ruky a těla jezdce ve fázích odskoku a doskoku.  

Věříme, že získané dovednosti posunou všechny dvojice kupředu a budeme se s nimi těšit na viděnou 4. 5. 2019 na III. Šampionátu nativních britských plemen na Jízdárně Lhota u Brandýsa nad Labem, kde budou vypsány jak WPH třídy, tak drezurní úloha NPS 2019.

 

                                      Iveta Lewingerová, Rafífa Hamoudová, 4/2019

 

Obrázky: