Změna smlouvy s firmou Equiservis a její efekt pro chovatele

Záměr změnit smlouvu s firmou Equiservis konzulent projednaly postupně všechny orgány ASCHK (prezidium, kolegium i valná hromada). Cílem je zjednodušení a pro členy i zlevnění úkonů především za označování hříbat a zápisy klisen. Nově tedy bude chovatel hradit osobě která provádí označování pouze cestovné. Od ASCHK pak obdrží za cenu 1.500,- Kč (člen má slevu 800,- Kč) Průkaz koně s Potvrzením o původu, přičemž v ceně je kalkulována i aplikace čipu a vlastní čip. Reálně by tedy mělo označení jednoho hříběte člena ASCHK stát 1.000,- Kč (při průměrné ceně cestovného cca 300,- Kč). Další důležitou novinkou je, že kromě firmy Equiservis konzulent s.r.o. ASCHK uzavřela smlouvu i s Ing. J. Holíkem a ZH Tlumačov s.p.o. (označování provádí Ing. R. Klos) a chovatelé tak mají alternativu pro výběr osoby, která označení provede. K zápisům klisen je vhodné doplnit, že v letošním roce byly pro malý zájem ze strany chovatelů zrušeny bývalé "okresní svody". Tradiční místa svodů samozřejmě mohou zůstat, jen se těžiště organizace těchto akcí více přesouvá na odborné svazy a tato změna koresponduje i se záměry většiny odborných svazů zapisovat na tzv. "domácích svodech" pouze klisny do nejnižších oddílů PK, či zápisy z těchto svodů netolerovat.

Rok 2018 je tedy v organizaci chovu rokem velkých změn. Prosíme Vás proto o shovívavost. Pokud hned nebude vše perfektně fungovat pevně věříme, že i díky Vaší zpětné vazbě systém brzy zdokonalíme k všeobecné spokojenosti. Motem ASCHK ČR i nadále zůstává poskytovat chovatelům co nejlepší služby za přijatelné ceny.