Zápis z VH

Po schválení ověřovateli přinášíme znění zápisu z VH 2014 + zápis z jednání kontrolní komise.

Typ dokumentu: