Výstava a sportovní šampionát haflingů opět v Pardubicích!

V roce 2017 se poprvé konala samostatná mezinárodní chovatelská a sportovní akce pro plemeno hafling v Pardubicích, na kterou se sjela zhruba stovka koní ze čtyř zemí. V letošním roce bychom proto rádi navázali obdobnou akcí, která se tentokrát bude konat v rámci výstavy Koně v akci, opět bude otevřena pro zahraniční účast a přinese několik novinek.

Český svaz chovatelů haflingů ve spolupráci s Dostihovým spolkem připravuje tuto akci na termín 23. – 25. srpna 2019, kdy se brány našeho nejznámějšího dostihového závodiště otevřou pro širokou veřejnost během výstavy Koně v akci. Chovatelé haflingů zde budou po dobu těchto tří dnů prezentovat své koně nejen během speciální výstavy určené pro všechny věkové třídy koní, ale také v několika sportovních soutěžích.

Výstavě koní bude určeno prakticky celé sobotní odpoledne. V krásném prostředí přímo na dostihové dráze se tak budou moci předvést koně od hříbat až po plemenné hřebce. Posuzování bude, jak je již tradicí, na komisi složené z mezinárodních hodnotitelů pro plemeno hafling z Rakouska a Itálie.

V rámci sportovní části bude kromě mistrovských soutěží v drezuře, parkuru, všestrannosti a spřežení letos novinkou několik soutěží pro amatérské jezdce včetně dětí. V sobotu dopoledne to budou soutěže ve třech westernových disciplínách, které svaz pořádá úplně poprvé. V podvečer pak budou probíhat jezdecké hry pro děti, kde je možné startovat v jízdě zručnosti a parkuru do výšky 70 cm. Kromě toho letos vyhlašujeme také soutěže nižší úrovně v drezuře a parkuru pro jezdce, kteří se svými koňmi sice aktivně závodí, ale zatím se necítí na srovnání s konkurencí v rámci Mistrovství republiky.

Veškeré další podrobnosti včetně propozic a přihlášek najdete na www.haflingove.cz nebo vám je rádi sdělí členové Předsednictva či sportovní komise. Těšíme se na všechny účastníky z ČR i zahraniční, na nováčky obzvlášť!

Veronika Jenikovská

Obrázky: