Termíny akcí 2013

Termíny svodů, zkoušek výkonnosti a sportovních soutěží pro haflingy.

Plemeno: