Zápis z jednání Předsednictva ČSCHH a Rady PK haflinga