Zápis z jednání Předsednictva SCHH a RPK HF 1. 12. 2012