Zápis z jednání Předsednictva SCHH a RPK HF 7. 3. 2013