Zápis ze schůze Předsednictva ČSCHH a Rady PK 28. 3. 2017