Kosova Hora - kvalifikace (jednospřeží,dvojspřeží)

Datum a čas: 
28. Červen 2014 - 10:00

Výsledky naleznete v příloze.

Více informací u pana Loudy - 737 949 537