kvalifikace - Martinkovice (jednospřeží) 3boj

kontaktní osoba: Petr Žoček 603275348

Datum a čas: 
20. Červen 2015 - 9:00