Školení vedoucích stanic hřebců Písek

Školení vedoucích stanic hřebců v ZH Písek proběhne tradičně s ukázkou připouštění, předvedením hřebců a diskuse ohledně aktuální legislativy. Na školení jsou zváni držitelé hřebců všech plemen v rámci ASCHK.

Datum a čas: 
8. Únor 2018 - 11:00