Svod klisen Suchá (Svitavy), Štíhlov-Javorná a Zdeslav (oba Klatovy)

Svod klisen na Suché u p. Skřivana začíná v 10.00. V okrese Klatovy začíná Ing. Šíma na Štíhlově u V. Maršálka v 10.00 od 13.00 pokračuje ve Zdeslavi u T. Jandy.

Datum a čas: 
22. Duben 2016 - 10:00