Valná hromada ASCHK ČR

Valná hromada ASCHK ČR, Humpolec, Spolkový dům

Program:

1)      Prezence

2)      Zahájení

3)      Volba předsedajícího a pracovních komisí

4)      Zpráva o činnosti a hospodaření

5)      Zpráva o výstavách a přehlídkách

6)      Zpráva revizní komise

7)      Vystoupení hostů

8)      Vyhodnocení ŠP jednotlivých odborných svazů pro které je ASCHK UCHS

9)      Přijetí nového člena – Svazu chovatelů koní Ústeckého a Libereckého kraje

10)   Diskuse

11)   Závěr

 

Datum a čas: 
24. Duben 2014 - 10:00