Vesce - kvalifikace (jednospřeží, dvojspřeží)

Datum a čas: 
9. Srpen 2014 - 10:00

Více informací u pana Žáka - 776 304 156

Rozpis, plakát a výsledky jsou v příloze.