Zkoušky výkonnosti chladnokrevných klisen Žadlovice

Kontaktní osobou je p. J. Polák tel. 776735975. Podrobnosti ke ZV naleznete v dokumentech.

Datum a čas: 
12. Červenec 2014 - 10:00