ZV teplokrevných klisen Ptýrov

Kontaktní osobou je Ing. P. Bůžková, tel. 725058181, e-mail: kone@farmaptyrov.cz

 

Datum a čas: 
20. Září 2018 - 10:00