K novému typu koronaviru začíná na MZe fungovat celostátní informační linka.

Ministerstvo zemědělství spustilo novou infolinku pro veřejnost a podnikatele. Na čísle 221 814 595 bude veřejnosti odpovídat na dotazy týkající se koronaviru ve spojitosti s rezortem, například s potravinářstvím, dotacemi, potravinářskými firmami, zemědělskými podniky, prvovýrobou, kontrolami provozů, lesními a zahradnickými školkami atd.

Rušení akcí

Vážení chovatelé,

vzhledem k nařízení vlády které od 13. března 2020 od 6.00 hodin rozšířuje původní zákaz pořádání akcí s účastí veřejnosti a až do odvolání "jsou zakázány divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob" ruší prezidium nejbližší plánované schůze.

Přehlídka ve Štěnovickém Borku zrušena

Tradiční jarní přehlídka plemenných hřebců "Západočeské oblasti" plánovaná ve Štěnovickém Borku na 21.3. byla dle informací od pořadatele zrušena bez náhrady.

Ministerstvo zemědělství přidělilo UCHS ČT Asociaci svazů chovatelů koní ČR

Dne 26.2.2020 bylo doručeno Rozhodnutí Ministerstva zemědělství o přidělení UCHS ČT do rukou ASCHK. Toto rozhodnutí je již konečné a nelze se proti němu odvolat. Vedení plemenné knihy českého teplokrevníka je tedy v dobrých rukou a stabilizace situace kolem tohoto plemene bude nadále pokračovat. S tímto rozhodnutím souvisí i zavedení nového Řádu PK a Zkušebního řádu s účinností od 1. 4. 2020 o všech změnách budeme chovatele informovat prostřednictvím webových stránek, mailů a časopisu KONĚ.

Informace k výsledkům SNP analýz GZ SN

Vážení chovatelé,

v příloze přinášíme výstupy z jednání zástupců MZe, VÚŽV, RPK SN a ASCHK k výsledkům SNP analýzy populace SN. Velmi stručně řečeno prvních 25 koní v pdf souboru (až po hřebce 2953 Regent) nesplňují podmínky, nebo jsou "na hraně" vyřazení z GZ SN. Podrobnější vysvětlení naleznete v přiloženém zápisu.

Stránky

Prihlásit se k odběru ASCHK ČR RSS