ASCHK uznaným chovatelským sdružením pro plemeno český teplokrevník

Vážení chovatelé. Na konci měsíce června nabylo právní moci rozhodnutí Ministerstva zemědělství o uznání ASCHK ČR uznaným chovatelským sdružením pro plemeno koní český teplokrevník (viz příloha). Prioritou bude samozřejmě chod plemenné knihy. Od nejprostších úkonů jako jsou změny majitele, přes zápisy klisen, základní zkoušky výkonnosti klisn, zkoušky výkonnosti hřebců či předvýběr hřebců. Vzhledem k nárůstu pracovních úkonů přijmeme od 1.8.2018 nového zaměstnance a vše budeme muset zvládnout s pouze polovičním rozpočtem na r. 2018. Přesto věřím, že k Vaší plné spokojenosti.

Chovatelský den ZH Tlumačov

Chovatelský den Zemského hřebčince Tlumačov s.p.o. proběhne 30.6.2018. Podrobnosti k programu naleznete na přiloženém plakátu, nebo na http://www.hrebcinec-tlumacov.cz/uvod.


Rozhodnutí předsednictva SCHCHK, z.s.

Předsednictvo SCHCHK obdrželo písemnou stížnost hlavního rozhodčího Ing. Josefa Našince, dále pak také písemnou omluvu pana Procházky Petra ml. Po zhodnocení všech aspektů a konzultaci s Ing. Jiřím Kunátem a MVDr. Jaroslavem Dražanem došlo předsednictvo k tomuto rozhodnutí v poměru 4:1.

Veřejné tréninky na jízdárně Lhota

Národní pony společnost (NPS) ve spolupráci s Jezdeckým klubem dětí a mladých jezdců Brandýs nad Labem / Stará Boleslav připravila pro všechny zájemce o speciální výstavní třídy v letošním roce dva veřejné tréninky. Ten první se uskutečnil 21.4.2018 a byl zaměřen na speciální výstavní třídy (SVT) Mladý vystavovatel a dále na všechny ostatní jezdecké SVT, od LR až po OR. Školitelkami byly Iveta Lewingerová a Rafífa Hamoudová.

Zkoušky výkonnosti v Lošticích zrušeny

Bez náhrady byly pořadatelem zrušeny zkoušky výkonnosti chladnokrevných klisen plánované na 2.7.2018 v Lošticích-Žadlovicích. Důvodem je nedostatečný počet přihlášených klisen.

Stránky

Prihlásit se k odběru ASCHK ČR RSS