Členská schůze ČSCHVK 2012

Datum a čas: 
25. Březen 2012 - 11:00

Všem členům Českého svazu chovatelů velšských koní a hostům:

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi Českého svazu chovatelů velšských koní

Datum konání: neděle 25. března 2012

Čas: 11.00 hodin

Místo: Hostinec U Kosteleckých, Černá za Bory (u Pardubic) - www.ukosteleckych.cz

Program:- Zpráva o činnosti 2011

- Hospodářský výsledek 2011 a rozpočet 2011 – projednání a schvalování

- Plán akcí na rok 2012

- Doplňující volby do Rady plemenné knihy (1 člen), dozorčí komise (2 členové), předsednictva ČSCHVK (4 členové) a volby delegátů na VH ASCHK ČR o.s.

- Výběr dosud neuhrazených členských příspěvků na rok 2012 (300,-/200,- Kč)

- Diskuze a různé

Oběd průběžně.

 

Těšíme se na viděnou!

Mgr. Irena van Vuurenová (ČSCHVK)