Dotační programy

Formuláře dotací ASCHK a dotační programy na r. 2019

Přinášíme "Zásady" pro rok 2019".


Dotace, proplácené prostřednictvím ASCHK dle jednotlivých PK

zkoušky výkonnosti, akcelerační program, inseminace a ověření původu po inseminaci. Formuláře jsou stejné, jako v předešlých letech: