Velšská plemena pony a kob

Plemenná kniha velšských plemen pony a kob byla založena r. 1901 ve Velké Británii. Šlechtění velšských plemen pony a kob v České republice vychází z obecně závazných právních předpisů České republiky a řídí se především pravidly mateřské plemenné knihy ve Velké Británii (The Welsh Stud Book) a dále dlouhodobým programem navrženým Radou plemenné knihy (dále jen „RPK“).

Do šlechtitelského programu velšských plemen pony a kob jsou zahrnuti všichni plemenní pony/koně, kteří jsou zapsáni do plemenné knihy do oddílu HPK nebo ZPK, které se dále dělí do následujících sekcí:
Sekce A: velšský horský pony (Welsh Mountain Pony), KVH do 122 cm
Sekce B: velšský pony (Welsh Pony), KVH do 137 cm
Sekce C: velšský pony v typu kob (Welsh Pony of Cob Type), KVH do 137 cm
Sekce D: velšský kob (Welsh Cob), KVH nad 137 cm neomezená
Sekce WPBR: podílový velš (Welsh Part-Bred), KVH neomezená (minimálně 12,5% registrované velšské krve)

Cílem šlechtění velšských plemen pony a kob je ušlechtilý a korektní pony/kůň, s dobrým charakterem, temperamentem, s prostornou a elastickou mechanikou pohybu, pevným zdravím, který je vhodný pro všechny druhy jezdeckého sportu i pro běžné jezdecké, rekreační a vozatajské využití.

Rada plemenné knihy welsh pony a cob (od 25. 3. 2017):

Denisa Pačanová
Vykmanov 24
363 01  Ostrov nad Ohří
tel.: 602 274 901
bamburek@seznam.cz
Mgr. Ing. Markéta Píšová Ph.D.
Petrovice nad Orlicí 31
517 21 Týniště nad Orlicí
tel.: 731 575 565
maky.m@seznam.cz
Radka Šestáková
Hynčice nad Moravou 10
788 33  Hanušovice
tel.: 733 534 959
radasest@seznam.cz
Anna van Vuurenová
Stračovská Lhota 25
503 15 Nechanice
tel.: 737 322 001
AvVuuren@seznam.cz

Hana Svobodová
Hynčice nad Moravou 49
788 33 Hanušovice
tel.: 724 612 533
c-a-s-i-a@seznam.cz

 

Další informace:

Český svaz chovatelů velšských koní, www.welsh-cz.cz