Vzdělávání

ODBORNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE 2013 - 2014

V období 2013 – 2014 uspořádala ASCHK několik odborně vzdělávacích akcí v rámci Programu rozvoje venkova – podopatření - Další odborné vzdělávání a informační činnost. Jednalo se o dva projekty pod názvem „Chladnokrevní koně v ČR – 1, pokračování“ a Pony plemena v ČR, beneficientem projektu (konečným uživatelem) jsou soukromí zemědělci (fyzické a právnické osoby), u kterých je předmětem činnosti zemědělství a chov koní.

ODBORNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE 2012

Program rozvoje venkova - logo

V rámci Programu rozvoje venkova – podopatření  - Další odborné vzdělávání a informační činnost uspořádala ASCHK několik odborně vzdělávacích akcí pod názvem „Chladnokrevní koně v ČR - 1. a 2“, určené pro chovatele a majitele koní.